Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ПРЕЦИЗНО, СУПТИЛНО ДО НИЈАНСИ
за концертот на марија стрезова и александар штаркман

Периодика: Вечер Датум: 06.10.2000

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
МУЗИЧКА НАРАЦИЈА ВО ЖИВО
за концертот на македонската филхармонија, диригент ле фи фи, солист на пијано александар штаркман

Периодика: Вечер Датум: 29.12.1999

Автор: Тина Иванова Категорија: есеј
ШИРОК СПЕКТАР НА НИЈАНСИ
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Утрински весник Датум: 21.12.1999

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ВОЗВИШЕНА КРЕАТИВНОСТ
кон концертот на македонската филхармонија, диригент ле фи фи

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1997