Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
УСПЕШЕН НАСТАП НА КУД „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1960

Автор: Драган Бојаџиев Категорија: критика
КАМЕРНИОТ КОНЦЕРТ НА ПОСТАРИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 15.07.1956