Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ГОЛЕМ БРОЈ НАСТАНИ ПОСВЕТЕНИ НА МЛАДИТЕ УМЕТНИЦИ
Музичката младина на Македонија во рамките на „Охридско лето“

Периодика: Утрински весник Датум: 24.07.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ДЕТСКИТЕ СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТИ ТРЕБА ДА СТАНАТ ТРАДИЦИЈА
програма наменета за најмладите

Периодика: Утрински весник Датум: 17.01.2008

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЧЕТИРИЕСЕТ ГОДИНИ СО И ЗА МЛАДИТЕ
Александар Герасимовски, Генерален секретар на МММ

Периодика: Утрински весник Датум: 01.02.2003