Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВ ГЕСТ
КОН НАСТАПОТ НА ХОР ГЛОРИЈА ОД ЛАВОВ-УКРАНИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.03.1994

Автор: б.а. Категорија: критика
КОНТИНУИРАН АНГАЖМАН
ТАНЦОВ ОРКЕСТАР НА МРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1991

Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: критика
ПОРТРЕТНА МАНИФЕСТАЦИЈА
ПО ТРИНАЕСЕТТИТЕ ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.11.1990

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕАТРАКТИВЕН ЈАВЕН НАСТАП
ЗА КОНЦЕРТОТ НА ТАНЦОВИОТ ОРКЕСТАР НА РТВ - СКОПЈЕ, ДИРИГЕНТИ ВОИСЛАВ СИМИЌ И АЛЕКСАНДА ЏАМБАЗОВ

Периодика: Вечер Датум: 24.11.1987

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1987

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПРОБИВ НА СКОПСКИОТ БИГ-БЕНД

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„СКОПЈЕ 78“

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1978

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ТРИ ПРАИЗВЕДБИ

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ЖЕЛБА ЗА ПОЧЕСТИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.01.1978

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
И ПРАИЗВЕДБИ И ПОЗНАТИ ДЕЛА

Периодика: Вечер Датум: 21.10.1977

Автор: Ѓорѓи Смокварски Категорија: критика
ЗЛАТНОТО СЛАВЕЈЧЕ 76

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: Осврт
ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕН СТИЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975