Автор: Александар Лович Категорија: критика
THE CLASH
ДВА АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 22.01.2000

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 18.10.1999

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 17.09.1999

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 15.09.1999

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 25.08.1999

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АМЕРИКАНСКИ РОКЕНРОЛ – ПОВТОРНО
албуми

Периодика: Утрински весник Датум: 20.08.1999

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 18.08.1999

Автор: Александар Лович Категорија: критика
АЛБУМИ НА НЕДЕЛАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 11.08.1999

Автор: Д. Игњатов Категорија: критика
ОТКРИВАЊЕ НА РЕМЕК ДЕЛОТО
БИЧ БОЈС

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.11.1993

Автор: Диме Игњатов Категорија: критика
ЛОШИ ВИБРАЦИИ
ЛОЈД КОЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1993

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НИКОГАШ ЗАДОВОЛНИ
ЛИВИНГ КАЛР

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.02.1993

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЗАОКРУЖЕНА ИДЕОЛОГИЈА
АРХАНГЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1991

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НЕКОГАШ ПОРАНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.12.1985

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ОСВЕТЛИ ЈА ТЕМНИНАТА
ПРЕМИЕРНО „ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1985