Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЗАГУБЕН РИТАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1984