Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
СЕНЗАЦИОНАЛНА ПРЕТСТАВА НА БУКУРЕШКИОТ БАЛЕТ

Периодика: Вечер Датум: 17.07.1968