Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗВУЦИ ОД РОДНОКРАЈНОСТА
за јубилејниот концерт на композиторот стојан стојков

Периодика: Вечер Датум: 30.12.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОЦАРТ ВО РАЦЕТЕ НА МЛАДИТЕ
за јубилејниот концерт со студенти од факултетот за музичка уметност од скопје

Периодика: Вечер Датум: 26.12.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗВЕТВЕАНА СЦЕНСКА ФОРМА
за концертот по повод 45 години уницеф

Периодика: Вечер Датум: 23.12.1991

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ИМПОЗАНТЕН ТВОРЕЧКИ ОПУС

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.12.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБА ЗА ПОЧИТ
за концертот на македонската филхармонија посветен на јубилејот на тома прошев

Периодика: Вечер Датум: 18.12.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„РЕКВИЕМОТ“ … МЕДИУМСКИ СОБИР
за изведбата на моцартовиот „реквием“ со македонскатаа филхармонија и хорот на мтв

Периодика: Вечер Датум: 06.12.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАГРАДА ВО ВИСТИНСКИ РАЦЕ
по повод свечениот јубилеен концерт на мандолинскиот оркестар „25 мај“ од скопје, диригент рамадан шукри

Периодика: Вечер Датум: 28.11.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВРВНА ИСПОЛНУВАЧКА АНГАЖИРАНОСТ
за јубилејниот концерт на македонската филхармонија, диригент сајмон романос од нов зеланд

Периодика: Вечер Датум: 26.11.1991

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
УШИ НА ПРОДАЖБА
СОНИК ЈУТ, ЏОН ЗОРН И РИЧАРД ФЈЕЛК ВО ЊУЈОРК

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШЕН COME BACK
за концертот на виолинистот румен димитриев во салонот 19.19

Периодика: Вечер Датум: 13.11.1991

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ТРИУМФ НА МУЗИКАТА
КОН ДЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА 91

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.11.1991

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
УЛИЧЕН СВИРАЧ
ДЕЈВИД БРН ВО ЊУЈОРК

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.11.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОСТ НА ПРИЈАТЕЛСТВО
за концертот во салонот 19.19 со дела од композитори од украина

Периодика: Вечер Датум: 06.11.1991

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
РАДОСТ НА КОМУНИКАЦИЈАТА
СКОПСКИОТ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1991