Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ПРЕСУШЕН АВТОРСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЧЕКОРЕЊЕ ПО ТАНГЕНТАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.12.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
„БАДМИНГТОНС“ ПОБЕДНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.12.1984

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ВЕЧЕР НА ДОМАШНО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.12.1984

Автор: Марија Цветковиќ Категорија: критика
ВИСОКО УМЕТНИЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.12.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВЕ НОВИ ТВОРБИ

Периодика: Вечер Датум: 18.12.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
САЕМ НА ИЗНЕВЕРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.12.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
„ФРЕНКИ“ ИЛИ ДОБРЕДОЈДЕН ШОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.12.1984

Автор: Н.Н. Категорија: критика
КОЛЕКЦИЈА ЗА СЛАДОКУСЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1984

Автор: Н.Н. Категорија: критика
ДОБАР ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.11.1984

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ДЛАБОКИ КОРЕНИ НА ТРАДИЦИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1984

Автор: К. Костадиновски Категорија: критика
ОДРАЗ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТРЕНДОВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.11.1984