Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КРЕАТИВЕН МУЗИЧКИ ГОВОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРА МУЗИЧКО -СЦЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

Периодика: Вечер Датум: 16.12.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧИСТО И ПЕРСПЕКТИВНО!

Периодика: Вечер Датум: 25.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
МАКЕДОНСКИ РАМПАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЕПСКИ РАЗМАВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЗАВИДНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНО МУЗИЧКО ДЕЛО

Периодика: Вечер Датум: 10.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ИЗНЕВЕРЕНИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МУЗИКА ОД ПЕТТИ КАТ

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
УБАВ ПОТЕГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1983