Автор: Ѓорѓи М. Ѓоргиев Категорија: критика
НА ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.12.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НАДВОР ОД ШАБЛОНИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.12.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ СВЕТЛИ ПЕРПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 25.11.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПРОТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 19.11.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДА НЕ БЕА ДЕШПАЉОВЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛЕДИ МУЗИЧКИ СООПШТУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 26.10.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВОЗБУДЛИВ ОРКЕСТАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ, А МЛАК АПЛАУЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.10.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ТАЖНА РЕМИНИСЦЕНЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.09.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СО КОЈ АРШИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.09.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО МУЗИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 25.08.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СРЕДБА СО ДВАЈЦА КОНЦЕРТНИ ПРИЈАТЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 24.08.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 18.08.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 17.08.1981