Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА И МНОГУ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧАВДАРЦИ: ТАТКО И СИН

Периодика: Вечер Датум: 19.12.1979

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ЈУГОСЛОВЕНСКА ЏЕЗ РЕНЕСАНСА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.12.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДИРИГЕНТОТ ЦЕНТРАЛНА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.12.1979

Автор: Димитар Чемков Категорија: Осврт
ТИЕ ГИ ИСПИШАА НАЈУБАВИТЕ СТРАНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1979

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ВЕЧЕР ШТО БУДИ НОСТАЛГИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЕЗЛИЧНО И ЗДОДЕВНО

Периодика: Вечер Датум: 13.11.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
БОГАТО МУЗИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: Осврт
СЕ ПОАМБИЦИОЗНА И ПОПЛОДОНОСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1979

Автор: С. Чериков Категорија: Осврт
ЈУГОСЛОВЕНСКА РОК-СЦЕНА. ОД ИМИТАТОРСТВО ДО КРЕАТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НА СЕРИОЗНО НИВО

Периодика: Вечер Датум: 31.10.1979

Автор: С. Чериков Категорија: критика
МЕСТО ВО ОПШТАТА МУЗИЧКА ИСТОРИЈА. ЈУГОСЛОВЕНСКАТА РОК СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕДОК ВИОЛИНСКИ РЕЦИТАЛ

Периодика: Вечер Датум: 16.10.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНА КОНЦЕРТНА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1979