Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПО ЧЕТВРТИОТ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФЕСТИВАЛ ВО ЗАГРЕБ „РЕВОЛУЦИЈАТА И ПЕСНАТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.12.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ЅВЕЗДЕНИТЕ МИГОВИ НА ЛЕБ И СОЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.11.1978

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: Осврт
СТАБИЛНОСТ ВО МУЗИЧКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Вечер Датум: 22.11.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПЕСНИ СО УБАВИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„СКОПЈЕ 78“

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ОСВЕДОЧЕНА КРЕАТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РАСКОШНА ИГРА НА МЕХМЕД БАЛКАН

Периодика: Вечер Датум: 04.11.1978

Автор: Славолјуб Маринковиќ Категорија: друго
ГОДИНИ НА РАЃАЊЕ И ПОДЕМ

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ШУБЕРТОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПЕСНА КОЈА ДОПИРА ДО СРЦЕТО. ОЛИВЕР ДРАГОЕВИЌ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1978