Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПО ЧЕТВРТИОТ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФЕСТИВАЛ ВО ЗАГРЕБ „РЕВОЛУЦИЈАТА И ПЕСНАТА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.12.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ЅВЕЗДЕНИТЕ МИГОВИ НА ЛЕБ И СОЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.11.1978

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: Осврт
СТАБИЛНОСТ ВО МУЗИЧКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Вечер Датум: 22.11.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПЕСНИ СО УБАВИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„СКОПЈЕ 78“

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ОСВЕДОЧЕНА КРЕАТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РАСКОШНА ИГРА НА МЕХМЕД БАЛКАН

Периодика: Вечер Датум: 04.11.1978

Автор: Славолјуб Маринковиќ Категорија: друго
ГОДИНИ НА РАЃАЊЕ И ПОДЕМ

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ШУБЕРТОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПЕСНА КОЈА ДОПИРА ДО СРЦЕТО. ОЛИВЕР ДРАГОЕВИЌ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1978

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ТРИ ПРАИЗВЕДБИ

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОЧЕТОК ШТО ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1978

Автор: Д. Чубриќ Категорија: критика
ДОАЃАМ СО НАЈГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКО ТЕЛО СО ВОНРЕДНИ КАВЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1978