Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕЗАБОРАВЕН НАСТАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.12.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Вечер Датум: 24.12.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА УБАВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1977

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВО КРЕАТИВНО РАСПОЛОЖЕНИЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.12.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНА ПРОГРАМА

Периодика: Вечер Датум: 10.12.1977

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
ОД КУМАНОВКА ДО КАПИДАН

Периодика: Вечер Датум: 10.12.1977

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
ДА СЕ СВИКЕТ СВИТЕ МУЗИЧАРИ

Периодика: Вечер Датум: 28.11.1977

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНА КАМЕРНА ВЕЧЕР.

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1977

Автор: Јелица Ѓорѓиева Порента Категорија: критика
ДОБАР КОНЦЕРТ И НЕИСКОРИСТЕНИ МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1977

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРИЈАТНО ОПЕРСКО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1977

Автор: Јане Коџабашија Категорија: Осврт
НОВИНА И ОСВЕЖУВАЊЕ ПРВАТА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР-ПЕСНИТЕ СО РОДОЉУБИВА ТЕМАТИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.11.1977

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
РЕЦИТАЛ СО СИРОМАШНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.11.1977

Автор: Миле Маневски Категорија: Осврт
ДИЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1977

Автор: Слободан Турлаков Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ШТО ОБВРЗУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1977