Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РЕЗУЛТАТИ УСЛОВЕНИ ОД ВОНУМЕТНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА ФОРМА ЗА ПОШИРОКА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БАХ, БЕТОВЕН, БЕРЛИОЗ ВО ХАЛИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.11.1976

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ЗАБАВНАТА МУЗИКА ТРЕБА ДА РЕЛАКСИРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.11.1976

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ИЗВОНРЕДЕН РЕПЕРТОАРСКИ ПОТЕГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1976

Автор: М. Маневски Категорија: Осврт
ФАКТОР ЗА ПОБОГАТ УМЕТНИЧКИ МУЗИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.11.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КОНЦЕПЦИИ ШТО ЗБУНУВААТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.11.1976

Автор: М. Маневски Категорија: Осврт
КОНЦЕРТИ ЗА ПОБРОЈНА ПУБЛИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.11.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВА СПЕЦИФИЧНИ НАСТАПА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.11.1976

Автор: П. Трајковски Категорија: Осврт
ЗА МЛАДИТЕ И ЗАБАВНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: Осврт
КЛУЧНО ПРАШАЊЕ-ФИЗИОНОМИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ. СОВЕТСКИОТ ТЕНОР ВАГАН МИРАКЈАН ВО „ТОСКА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БЕЛЕГ-ПЕТТАТА СИМФОНИЈА НА БЕТОВЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1976