Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ГРИЖЛИВО ПОДГОТВЕНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДОЛОВЕНИ СОДРЖИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТОНСКАТА МАТЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АКЦИЈА ШТО ТРЕБА ДА ДОБИЕ ПОШИРОКА ПОДДРШКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ШТО ВОСХИТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: интервју
СТАГНАЦИЈАТА НА РЕПРОДУКТИВЕН ПЛАН ВЛИЈАЕ И НА ТВОРЕШТВОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1975

Автор: / Категорија: Осврт
АКТИВНОСТ ИСПОЛНЕТА СО БОГАТИ СОДРЖИНИ

Периодика: Вечер Датум: 13.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДОЖИВЕАН МУЗИЧКИ ЧИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИЧКИОТ ЖИВОТ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ КОНЦЕНТРИРАН САМО ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.12.1975

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Uncategorized
УСПЕШНО И СО ПОМАЛКУ ПОЗНАТИ ИМИЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗРАБОТЕНА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ГЛАВНО УСПЕШНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: Осврт
ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕН СТИЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975