Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ШКОЛСКО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.02.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ГЕРШВИНОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.02.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДВЕ КОНЦЕРТНИ СОГЛЕДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ГОЛЕМО УМЕТНИЧКО ИМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
БАРИТОН СО ВОНРЕДНИ ГЛАСОВНИ МОЖНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНО УСПЕШНО КОНЦЕРТНО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1974

Автор: Ѓорѓи Смокварски Категорија: Осврт
„ЗЛАТНОТО СЛАВЕЈЧЕ“ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСКАТА ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.01.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УСПЕШНО ОСТВАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.01.1974