Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ОДНЕГУВАНО ЧУВСТВО ЗА ТИМСКА РАБОТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОК УМЕТНИЧКИ ДОСТРЕЛ

Периодика: Вечер Датум: 22.03.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАНИ И ЧЕСНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 20.03.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УСПЕШЕН РАЗВОЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НЕПОТРЕБЕН РИЗИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НАГЛАСЕНИ ЕМОЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1974

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
20 ГОДИНИ СО ЏИЛДА

Периодика: Вечер Датум: 14.03.1974

Автор: ГЛОРИФИКАЦИЈА НА СУШТЕСТВЕНОТО Категорија: критика
ГЛОРИФИКАЦИЈА НА СУШТЕСТВЕНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.03.1974

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
СИТНИ ОПАТИСКИ ЧЕКОРИ

Периодика: Вечер Датум: 08.03.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВОНРЕДНА ТЕХНИКА И СМИСЛА ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДИСХАРМОНИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
СТАНДАРДНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.02.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПОД СВОЕТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ОДНЕГУВАНО ЧУВСТВО ЗА РИТАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.02.1974