Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОВЕЌЕ ОД НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДУВАЧКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„ИЛИНДЕН“-ШТО Е ТОА?

Периодика: Вечер Датум: 11.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ ВПЕЧАТОЦИ

Периодика: Вечер Датум: 09.05.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
БОРИС ТАНАСКОВ – НОВО ИМЕ ВО МУЗИЧКАТА РЕПРОДУКЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПРОДУХОВЕНА РЕЦИТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.05.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДИРИГЕНТ СО ВИСОК ТВОРЕЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНА МУЗИЧКА ПРИРЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МАШКИ ТЕМПЕРАМЕНТ И НЕЖЕН ЛИРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ПО ПАУЗА-ПАК УСПЕШЕН КОНЦЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.04.1974

Автор: Тома Прошев Категорија: есеј
МУЗИЧКАТА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА КАЈ НАС. МУЗИЧКАТА КРИТИКА НЕ Е ВО ОФАНЗИВЕН ОДНОС КОН СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.04.1974

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
НЕПОГРЕШЛИВА РИТМИЧКА ПУЛСАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.04.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МАКОТРПЕН ТРУД-ВРЕДЕН ЗА ПОЧИТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.03.1974