Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗНАЧАЈНО ОСТВАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
ЗНАЧАЈНА И БОГАТА МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УБАВО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
МЛАДИ БАЛЕТСКИ НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1974

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ОД ИЗВОРЕН БЛУЗ ДО АВАНГАРДЕН ЏЕЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1974

Автор: / Категорија: интервју
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФОЛКЛОРОТ ВО МУЗИЧКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СПОКОЈНА И ДОСТОИНСТВЕНА ЛИРИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КОНЦЕРТНАТА СЕЗОНА ШТО ИЗМИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.06.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
КОН ТРЕТИТЕ МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
АИДА-ВРВНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕТСТАВА ШТО ЌЕ СЕ ПАМЕТИ

Периодика: Вечер Датум: 31.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕН МУЗИЧКИ НАСТАН

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДИФЕРЕНЦИРАНА ФИЗИОНОМИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНЕНАДЕНИ ПРОГНОЗЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1974