Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РЕДОК МУЗИЧКИ НАСТАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕЗАБОРАВНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НАД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА УБАВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
МУЗИКА БЕЗ ЕМОЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИНИТЕТ КОН СОВРЕМЕНИОТ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НА ТРАДИЦИОНАЛНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НЕСИГУРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СПОКОЈНО И ДОСТОИНСТВЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УСЕТ ЗА ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УБАВО МУЗИЧКО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИКА ШТО ПОНЕСУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.1974