Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВИСОКО НИВО НА ИСПОЛНИТЕЛСКО МАЈСТОРСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.12.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВО ЗНАКОТ НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.12.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА СРЕДБА СО ВЕРДИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.11.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
СРЕДБА ШТО САКАМЕ ДА СЕ ПОВТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1974

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: друго
КОНТИНУИРАН ТВОРЕЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 23.11.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВКУСНО И ОДМЕРЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1974

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ФОЛКЛОРНИТЕ ИЗВОРИ ВО ЏЕЗОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
УБАВИ УМЕТНИЧКИ ДОСТРЕЛИ И ПОСТОЈАН РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.11.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА УМЕТНИЧКА СИНТЕЗА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УБАВА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Вечер Датум: 02.11.1974

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НА ОЧЕКУВАНОТО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОСНОВНИ ИСПОЛНУВАЧКИ НЕДОРЕЧЕНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 31.10.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВ ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1974