Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОЧИГЛЕДЕН НАПРЕДОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СТАРИ „БОЕМИ“ СО НОВИ ПЕЈАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1972

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: Осврт
НАШИОТ ПЕЧАТ И МУЗИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1972

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
СИЛЕН И ВОЗБУДЛИВ ИНТЕЛЕКТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.11.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО: БЕЗ СВОЈ ДЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
СРЕДБА СО ОБЛАГОРОДЕН СОПРАН

Периодика: Вечер Датум: 27.10.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КУЛТИВИРАНА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1972

Автор: Ристо Кузмановски Категорија: интервју
СВОЕВРЕМЕНО И БЕТОВЕН БЕШЕ АВАНГАРДЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ДОМИНАЦИЈА НАД ВИОЛИНАТА

Периодика: Вечер Датум: 13.10.1972

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.09.1972

Автор: Љубен Баткоски Категорија: интервју
АВАНГАРДНАТА МУЗИКА УМРЕЛА ПРЕД ДА СЕ РОДИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ПРИДОНЕС НА РЕНОМЕТО

Периодика: Вечер Датум: 19.08.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: интервју
МУЗИКА ОД БИТИЕТО НА УМЕТНИКОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСИГУРНА JUDITHA TRIUMPHANS

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1972