Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗА ОВА И ОНА И ЗА ФЛЕЈТИСТОТ НИКОЛА АТАНАСОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.11.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗБИЕН ЕМОТИВЕН ПРОДУКТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.12.1971

Автор: Душан Трбојевиќ, Категорија: друго
ЗА КРИТИКАТА НА В. ЧУЧКОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1971

Автор: Ѓорѓе Шаула Категорија: критика
ИСЕЧОК ОД ЕДНО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1971

Автор: С. Прилепчански Категорија: Осврт
СЕЌАВАЊА НА ЕДЕН ПРОФЕСОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.12.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОРЕКТЕН ОДНОС

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.11.1971

Автор: Н. Митревска Категорија: интервју
ПРВА ВИСТИНСКА НАРОДНА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1971

Автор: Б. Петровски Категорија: Осврт
ФЕСТИВАЛ

Периодика: Вечер Датум: 16.11.1971

Автор: Н. Митревска Категорија: интервју
ПОТРЕБА ЗА САМОПОТВРДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗДОДЕВНО И ПОТПРОСЕЧНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1971

Автор: Петре Бакевски Категорија: Осврт
БЕЗ ЛАЖНИ ЕФЕКТИ

Периодика: Вечер Датум: 03.11.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗНИ ИСПОЛНЕНИЈА, НО СЕПАК…

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НА СТАРТОТ НА КОНЦЕРТНАТА ЕКСПАНЗИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1971

Автор: Н. Митревска Категорија: интервју
„СВЕТА СОФИЈА“ – ПРЕДУСЛОВ ЗА НЕШТО УШТЕ ПОКВАЛИТЕТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1971