Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
БОГАТА НЕДЕЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ПОТРЕБА ЗА НОВИ ОРИЕНТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НОВИОТ „ОРФЕЈ“ НА СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПОКОЈНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1970

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СТАРИТЕ МАЈСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.1970

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ПОДЕМ НА ХОРСКАТА УМЕТНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.07.1970

Автор: Б.П. Ѓорчев Категорија: критика
ОВАЦИИ ЗА „НОРМА“

Периодика: Вечер Датум: 13.06.1970

Автор: Ѓорѓи Смокварски Категорија: Осврт
МАНИФЕСТАЦИЈАТА КАКО ПОТТИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.05.1970

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ФОКУС НА ЗАБАВНИОТ ЗВУК

Периодика: Вечер Датум: 03.04.1970

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВСКИ – ТАЛЕНТИРАН ПИЈАНИСТ

Периодика: Вечер Датум: 23.02.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВОЈНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1970

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗА ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.01.1970