Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНА МАНИФЕСТАЦИЈА – ПРАЗЕН САЛОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.12.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНТОЛОГИСКИ ПРЕСЕК НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО-ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛЕДИ ИСПОЛНУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.12.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ПРОБЛЕМИТЕ ОСТАНУВААТ (ПО ФЕСТИВАЛОТ „СКОПЈЕ 69“)

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АФИНИТЕТ КОН ПОСОВРЕМЕНИ АВТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.11.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИМПАТИЧНА МУЗИЧКА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.11.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„СВЕТА СОФИЈА“ – ШТО Е ТОА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.10.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЛНОКРВНИ ИСПОЛНЕНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1969

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
СЕГАШНИОТ МИГ НА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.09.1969

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
УСПЕШНА СМОТРА НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.09.1969