Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛИ ОТСТАПКИ ПО СЕКОЈА ЦЕНА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.12.1968

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ СО АЛДУЛЕСКУ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.11.1968

Автор: Бранко Глигоров Категорија: Осврт
ТВОРЕЧКА ИНСПИРАЦИЈА ОД МИНАТОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.11.1968

Автор: Славољуб Маринковиќ Категорија: Осврт
ИНТЕРЕСНО „СВЕДОЧЕЊЕ“ НА ЕДЕН СОСЕМА ОБИЧЕН ГЛЕДАЧ

Периодика: Вечер Датум: 07.11.1968

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ЕДНА ЛОША „ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА“

Периодика: Вечер Датум: 09.10.1968

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
НОРМА НА АПОСТОЛОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.10.1968

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
ПРЕКРАСЕН АНСАМБЛ ОД ЕНТУСИЈАЗИРАНИ МУЗИЧАРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.09.1968

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ ЈА ВООДУШЕВУВА ПУБЛИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.09.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ИГРАЧКИ ВИРТУОЗИТЕТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.08.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
КАРАКТЕРИСТИЧНИ БЕЛЕЗИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.08.1968