Автор: Борис Петковски Категорија: критика
НЕКОЛКУ ЗБОРА ЗА БАЛЕТСКАТА ПРЕМИЕРА „ОТЕЛО“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
СТИЛСКО И КВАЛИТАТИВНО ШАРЕНИЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1966

Автор: Кирил Македонски Категорија: критика
ЗУРЛИТЕ И ГАЈДИТЕ БИСЕР НА ПРОГРАМАТА

Периодика: Вечер Датум: 28.07.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
СО ШЛАГЕРИ ПО СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.06.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ДОМИНАЦИЈА НА РИТМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1966

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО СРЕЌАВАЊЕ СО КЛАВИЧЕМБАЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
МОШНЕ УСПЕШНО ОСТВАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВЕДРО, ЗАБАВНО, ЗАДОВОЛУВАЧКО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.05.1966

Автор: Иван Ивановски Категорија: критика
УСПЕХ ШТО ИМПРЕСИОНИРА И ОБВРЗУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1966

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕЗДРАВА ПРЕТЕНЦИОЗНОСТ ИЛИ – МИСТИФИКАЦИЈА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА АНСАМБЛОТ „ТЕОДОСИЕВСКИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.05.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
КОНЦЕРТ СО БОГАТИ СОДРЖИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ЧЕКОР НА ВРАЌАЊЕ КОН КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
„ЗАГРЕБ-66“ – НОВ ПОДЕМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1966