Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВО ЕСТРАДЕН СТИЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НОВИ ФОЛКЛОРНИ СВЕДОШТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
УБАВА ФОЛКЛОРНА БРОЕНИЦА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1965

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ЗАДОВОЛНИ – НЕЗАДОВОЛНИ: КОНЦЕРТ НА ГРУПА ПЕАЧИ НА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1965

Автор: В. Атанасов Категорија: критика
КВАРТЕТОТ „БОРОДИН“ – ВОНРЕДЕН ВИОЛИНСКИ СОСТАВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ЧЕТВОРИЦАТА СО СПИРИТУАЛИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ЗАБАВНО, СОВРЕМЕНО, ИНТЕРЕСНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1965

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
НЕЛО СЕГУРИНИ: ИМАТЕ КВАЛИТЕТЕН ОРКЕСТАР“(ИНТЕРВЈУ)

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ПОЛОВИЧЕН КОНЦЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: друго
НОВИ НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.07.1965

Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА ИНТЕРПРЕТАЦИСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965

Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ НА ВИСОКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ВИСОКИ ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ КВАЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1965