Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЛЕТНО МУЗИЧКО ИСКАЖУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.07.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВЕН РЕПЕРТОАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕМОТИВНИ ИСКАЖУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.07.1964

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ПРОДУКЦИЈА И НЕПОПУЛАРНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1964

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПРОДУКЦИЈА И НЕПОПУЛАРНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВАНДА ВИЛКОМИРСКА (ПОЛСКА)

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРИ ПОЗНАНСТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1964

Автор: К. Г. Категорија: Осврт
ДЛАБОКИ ТРАДИЦИИ НА РОМАНСКОТО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ДВЕ ИНТЕРЕСНИ ФЕСТИВАЛСКИ ПРИРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: друго
НА ТЕМА: ИМПРОВИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕЦИТАЛ НА АНТОН ДИКОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1964

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ФОЛКЛОРОТ И СОВРЕМЕНИОТ МУЗИЧКИ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ФЕСТИВАЛ ШТО НЕ ГО ДОСТАСА ПРОСЕКОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МАРИЈА ХАРВЕЈ, СОПРАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1964