Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
МЕЛОДИОЗНАТА ПЕСНА НА ГРЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1964

Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
ОКОЛУ ПРОБЛЕМОТ НА УМЕТНИЧКАТА СОВЕСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕДНА ПРИСУТНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СВЕСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1964

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
МЛАДОСТА МОЈА ИНСПИРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1964

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
ЧУВСТВУВАМ ДОЛГ КОН СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1964

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.10.1964

Автор: Г. Попоски Категорија: критика
ПРОГРАМА ПОСВЕТЕНА НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
МРТВА ТРКА ПО ШЛАГЕРОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
БЕСПЛОДНА СЕНТИМЕНТАЛНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.10.1964

Автор: Властимир Николовски Категорија: Осврт
АФИРМАЦИЈА НА РОМАНСКАТА МУЗИЧКА КУЛТУРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.10.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ЧУДЕСНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.09.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
АФИРМАЦИЈА НА САМОДЕЈНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.09.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
ШТО НИ ПРИКАЖА „БАЛКАНИЈАДАТА“?

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.09.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА ГОСТИТЕ ОД САРАЕВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.08.1964