Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НА РАСПАЌЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.10.1963

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
„ОПАТИЈА 63“-НОВО РАЗОЧАРУВАЊЕ?

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1963

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НОВ ПОДЕМ НА БИТОЛСКОТО КУД „СТИВ НАУМОВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.09.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОБЛАГОРОДЕНА МУЗИЧКА СОДРЖИНА БЛАГОДАРНОСТ НА ПУБЛИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕТИВНИ ПЕАЧКИ ИСКАЖУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1963

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ТРИОТО ДЕ САНТА КРУЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПОКОЈНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО ЗАДОВОЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕН УСПЕХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.07.1963

Автор: Г. Гоџоски Категорија: критика
СЕ Е СПРЕМНО ЗА ФОЛКЛОРНИОТ ФЕСТИВАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.07.1963

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
БУГАРСКИОТ ЗАБАВЕН АНСАМБЛ „МЕЛОДИЈА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.07.1963

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
„ЧУДЕСНИОТ МАНДАРИН“, „СИМФОНИСКИ ТРИПТИХОН“ И „ЛИЦИТАРСКО СРЦЕ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.06.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
П.И.ЧАЈКОВСКИ: „ПИКОВА ДАМА“ – ОПТОВАРУВАЧКИ ДОЛГ КОН ТРАДИЦИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.06.1963