Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОЛЕКТИВЕН УСПЕХ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СРЕДБА СО ДВЕ ГЕНЕРАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.12.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЈОРДАН ЗНАМЕНОВ НА НАШАТА ОПЕРСКА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1962