Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ХОРОТ НА Ц. Д. А. ОД БЕЛГРАД

Периодика: Разгледи Датум: 19.12.1954

Автор: Васил Ќортошев, Артур Сурмејан Категорија: друго
НЕШТО ЗА МУЗИЧКАТА КРИТИКА КАЈ НАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.11.1954

Автор: Кирил Македонски Категорија: критика
ЕДНО ЗНАЧАЈНО МУЗИКОЛОШКО ДЕЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1954

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: хроника
ВО ИЗМИНАТАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Разгледи Датум: 12.09.1954

Автор: Томислав Зографски Категорија: есеј
ИМИЊА ВО СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 29.08.1954

Автор: Томислав Зографски Категорија: есеј
„ВАГНЕР, ВЕРДИ И АИДА“- КОН ПРЕМИЕРАТА НА „АИДА“ ВО МНТ,

Периодика: Разгледи Датум: 01.08.1954

Автор: А. К. (Алекнсандар Кировски) и М. М Категорија: критика
ПРВА РЕВИЈА НА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ

Периодика: Разгледи Датум: 08.07.1954

Автор: Александар Кировски Категорија: критика
ПРВАТА ОПЕРА „ГОЦЕ“ ОД КИРИЛ МАКЕДОНСКИ

Периодика: Разгледи Датум: 23.05.1954

Автор: Александар Кировски Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА МИЧИКО СУНАХАРА

Периодика: Разгледи Датум: 23.05.1954

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
СРЕДНОШКОЛСКА ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИЧКА СМОТРА

Периодика: Разгледи Датум: 09.05.1954

Автор: Александар Кировски Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ЗЛАТКО БАЛОКОВИЌ

Периодика: Разгледи Датум: 09.05.1954

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
ВТОР КОНЦЕРТ НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Разгледи Датум: 25.04.1954

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НА ПНИНА САЛЦМАН

Периодика: Разгледи Датум: 25.04.1954

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА ЏЕМАЛ РЕШИД

Периодика: Разгледи Датум: 28.03.1954