Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ЗОШТО НЕМАМЕ НОВИ МАСОВНИ ПЕСНИ?

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.12.1952

Автор: Васил Ќортошев Категорија: друго
МУЗИКАТА ВО „ФРОСИНА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1952

Автор: Никола Херцигоња Категорија: критика
ВПЕЧАТОЦИ ОД ГОСТУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.11.1952

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОПЕРАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1952

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ НА „ТАМБУРИЦА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1952

Автор: Васил Ќортошев Категорија: хроника
МУЗИЧКИ ОСВРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1952

Автор: Кирил Македонски Категорија: критика
КОНЦЕРТ HA AHA ЛИПША

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.01.1952