Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ НА РАДИО – СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1946

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПО ПОВОД ГОДИШНИОТ АКТ НА ДРЖАВНАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1946

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ПРВИТЕ КОНЦЕРТИ ВО ОВОГОДИШНАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.06.1946

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПРВИОТ КОНЦЕРТ НА ТРСТЈАНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1946

Автор: Живко Фирфов Категорија: критика
КАКО ДА ЈА ЗАПАЗИМЕ НАШАТА НАРОДНА ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1946

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА СЛАВЈАНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1946

Автор: Трајко Прокопиев Категорија: критика
КОНЦЕРТИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИОТ ХОР НА БУГАРСКАТА АРМИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1945