Автор: Мето Петровски Категорија: Осврт
НАЈИНВЕНТИВНИ АРАНЖМАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1964

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
НИЕ ВО ЕВРОПСКАТА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1964

Автор: Спиро Прилепчански Категорија: Осврт
ПРЕД 40 ГОДИНИ: ОПЕРСКИ ИЗВЕДБИ ВО ШТИП

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1963

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
„ОПАТИЈА“ СЕ ПОВТОРУВА…

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1962

Автор: Цветан Станоевски Категорија: Осврт
БРИЛИЈАНТНО ДИРИЖИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.08.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
СОЛИДЕН МУЗИЧКИ УСПЕХ – ВРВЕН СПЕКТАКЛ (ЗАГРЕБ 62)

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.01.1962

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: Осврт
СЕЛЕКЦИЈА, ИЗВЕДБА И НАГРАДУВАЊЕ НА КОМПОЗИЦИИТЕ (ОПАТИЈА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЕСТРАДА)

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1961