Наслов:

СОВРЕМЕН И АТРАКТИВЕН КОЕРЕОГРАФСКИ ЈАЗИК

МНТ 12 МАРТ: ИЛО ТЕМПОРА ОД СЕРГЕЈ ПРОКОФЈЕВ, И АД АБСУРДУМ ОД ОЛИВИЕ МЕСИЕН, ЛИБРЕТО, РЕЖИЈА И КОРЕОГРАФИЈА ВЕРА КОСТИЌ, МУЗИКА НА МАГНЕТОФОНСКА ЛЕНТА

Издадено на: 18.03.1987
Автор: Љубомир Бранѓолица
Периодика: Вечер
Број: 7355 | Страна: 15

Програма:
Класична симфонија - „Ило темпора“ од Сергеј Прокофјев и „Турангалила“ - „Ад абсурдум“ од Оливие Месјен.
Учесници:
Зоран Велевски, Зоица Пуровска, Јагода Сланева, Душанка Николиќ, Елена Спасовска.

Клучни зборови:
1987 Ад абсурдум Душанка Николиќ Елена Спасовска Зоица Пуровска Зоран Велевски Ило темпора Јагода Сланева Класична симфонија Љубомир Бранѓолица Оливие Месјен Сергеј Прокофјев Турангалила

Оригинален извадок: