Наслов:

НОВИНА И ОСВЕЖУВАЊЕ ПРВАТА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР-ПЕСНИТЕ СО РОДОЉУБИВА ТЕМАТИКА