Наслов:

ЗНАЧАЕН ПРИДОНЕС ВО РАСВЕТЛУВАЊЕТО НА ИСТОРИСКИТЕ МОМЕНТИ