Наслов:

ПО ПОВОД ГОДИШНИОТ АКТ НА ДРЖАВНАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ